Enkät

För att vi ska kunna bli bättre och därmed kunna ge er bättre tandvård både gällande kvalitet, omhändertagande och service skulle vi bli mycket tacksamma om du ville ta dig tid att besvara följande frågor.  Tack för din hjälp- det betyder mycket för oss.

1. Hur länge har du varit patient hos oss? ……………..År

 

2. Hur fick du ”veta” om oss? (telefonkatalog, bekant, fru )………………………….………..

 

3. Din ålder?……………Kön………………

 

4. Vad tycker du om miljön i praktiken?( är praktiken trivsam,snygg , prydlig)

(1= dåligt, 10= mycket bra)

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

5. Hur uppfattat du bemötandet i telefon?

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

6. Hur bemöts du av oss?

 

1   2   3   4   5  6   7   8   9   10

 

7. Är informationen du får gällande behandlingen tillräcklig?

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

8. Hur nöjd är du med resultatet gällande din tandvård?

 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

 

9. Har du några frågor, synpunkter, åsikter eller kritik att framföra så är vi mycket tacksamma om du vill skriva ner dessa.

Namn ( Ej nödvändigt)………………………………..

  

Ett stort tack för din hjälp!!!!!!

Peter Horal&Therese Andersson

P.S Vår  hemsida : www.tandvard.net

Email: tandlakare.horal@telia.com