Tänderna är människans morrhår

Tugga mer och var rädd om dina tänder! Kopplingen mellan tänder, hjärnan och sjukdomar intresserar forskarna som ständigt hittar nya samband.

Tänderna har vi inte bara att tugga med. Nej, tänder kan ses som ett slags människans morrhår, ett mycket känsligt sinnesorgan som förmedlar mängder av signaler till hjärnan. Att tappa tänder innebär att hjärnan berövas sinnesintryck, vilket på sikt kan leda till demens, tror forskarna.

Och inte bara det. Nya studier visar att samband finns mellan tandlossning och såväl cancer som hjärt-kärlsjukdom. Nya, tunga skäl, alltså, för oss att se till att behålla tänderna i original så länge som möjligt.

– Vi börjar inse att samspelet mellan tänder och hjärna är oerhört mycket mer komplicerat än vi tidigare trott, säger Björn Klinge, övertandläkare och professor i parodontologi, tandlossningssjukdomar, vid Karolinska institutet.

– Tandens upphängningsapparat är ett otroligt avancerat system, som sänder mängder med signaler till hjärnan.

Munnen och händerna är våra viktigaste redskap för att utforska oss själva, vår kropp och vår omvärld.

En helt ny studie vid Karolinska institutet, där försökspersoners hjärnor undersökts med magnetkameror, visar att en lätt knackning på en enda tand utlöser en kaskad av reaktioner i hjärnan.

– Om vi blir av med tänder släcker vi ut en stor del av det signalflödet. Och det kan ha med demensutveckling att göra.